Hıristiyan Dünyasının “ASR-I SAADET’TEN” ve “1071 MALAZGİRT ZAFERİNDEN” bu ana kadar düşmanlıkları asla bitmemiştir. Her geçen yıl değil; her gün bu düşmanlık çığ gibi artmaktadır. Son yıllarda ise Hıristiyan Batı, Türkiye’ye resmen ilan edilmemiş ama post-modern bir savaş açmıştır.

Türkiye’nin bütün imkânlarını, güçlü ve zayıf yanlarını bilen Hıristiyan Batı’nın gerçek ve o derece çirkin yüzünü görmek zorundayız.

 • “Türkler bizi istemeyebilir ama oranın (Anadolu’nun) sahibi onlar değil ki!..” (Eveler Wheler-Misyoner)…
 • “İstanbul’da Bizans Devletini kurmak için vakıf ve dernek sayısı binlerledir.” (ABD Medyası)
 • Sevr Antlaşması’nın özlemi içindeyiz. (Helmut Schmitt-Almanya Eski Başbakanı)…
 • İslam ülkelerine bölücülüğü sokmak ve hakim olmak için yapılacak her şey İngiltere Hükümetimizin siyasetinin gereğidir. (Ser John Strachey)…

Geçmişte emperyalist güçler sömürüleri ve devamı için Haçlı Ordusu ve misyonerleri kullanırdı. Şu anda ise bid’at ehli olan “Paralel Yapı”yı, din düşmanı PKK’yı ve Batı kültür potasında erittiği yerli ve millî olmayan Batı’nın devşirme sözde aydınlarını kullanmaktadır.

 • “Müslümanların her şeyini bozduk ve yok ettik. Dinleri, inançları, ahlakları ve insani duyguları yok oldu. (Louis Massignon)
 • Batı’nın bu görevini bugün “Gülen” yerine getirmektedir ve Vatikan’ın misyonunu yerine getirmekle görevlidir (kendi itirafı)
 • “Birinci bin yılda Avrupa, ikinci bin yılda Amerika ve Afrika Hıristiyanlaşmıştır. Üçüncü bin yılda başta Türkler olmak üzere Asya’yı Hıristiyanlaştıralım.” (Papa 2. John Paul)

Misyonerlik faaliyetleri “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde” yasaklanmıştır. Misyonerler hiçbir Batılı ülkede misyonerlik faaliyetinde bulunamazlar. Batılılar, Batılı olmayan ülkelerde hiçbir ahlak ve hukuk kuralı tanımadan söz konusu faaliyetlerde bulunmaktadır. Çeşitli kisveler altında sayısız misyonerler bu ülkelere gönderilmekte ve misyoner okulları ile misyonerlik merkezi olarak çalışan kuruluşlar meydana getirilmektedir. Amaçları bu ülkeleri içeriden ele geçirmektir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda gayr-i müslimler içinde Osmanlı’ya en sadık millet Ermeniler ve Bulgarlar idi. Âdeta Osmanlı Devleti ile bütünleşmişlerdi. Misyoner kolejleri bu ikisini Osmanlı ve Türklere düşman yaptı.

 • “Ermenilerin ruhuna girdik. Hayatlarında ihtilaller yaptık” (Ünlü Misyoner A. West)
 • “…Koleji olmasaydı Bulgaristan olmazdı” (Gold)
 • “Ve bu kolej Türk halkına Hıristiyan ruhunu, hayat tarzını ve dünya görüşünü aşılamak için kurulmuştur.” (Misyoner Washbur)
 • Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethetmek için işe Boğazkesen (Rumeli) Hisarı’nı yapmakla başladı. Biz de bu şehri almak için aynı yerden başlayacağız!” (Ünlü Misyonerlerden…)
 • “Amerika bu kolej vasıtası ile kültürümüzle savaştı. Ayrılıkçı (bölücü) gençler yetiştirdi. Özenle eğittiği idareci, yazar, gazeteci, sanat ve bilim adamlarını kullanarak, Türkiye’yi denetim altına aldılar.” (Necdet Sevinç)
 • İngiltere, casus ve misyoner teşkilatı başkanı, Osmanlı Devletinde faaliyet gösteren Hempher’e şöyle der: “Eğer sen İslam ülkelerinde Sünni-Şii çatışmasını başlatabilirsen Büyük Britanya’ya en büyük hizmeti yapmış olursun” (Bircan Akyıldız Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı)
 • Misyonerler ülkemizde devletin üniter yapısını hedef almıştır. Bir numaralı hedefi etnik ve dinî ayrımcılığı körüklemektir. (Prof. Dr. Cemaleddin Taşkıran)
 • “Yıllar var ki oğlum, birileri işte bizi gözetliyor.” (İlhan Selçuk şair bestekâr)
 • “Haçlı-Hilal mücadelesi İstanbul’da yapılır.” (Doğu Misyon Müdürü Letsiyu)
 • “Amerikan Bord’un yurt dışındaki misyonerlik çalışmaları artık bir nevi Ermeni davası hâline geldi.” (Justin McCarthy-tarihçi)
 • “Amerikan eğitim kurumları vasıtasıyla, Osmanlı’daki insanların düşünce ve alışkanlıklarını değiştirmek bizim için önemli bir güçtür.” (James Bortos-Misyoner Örgütü Dışişleri Sekreteri)
 • “Amaç Osmanlı’da mümkün olduğu kadar erken ve süratle kendini idare eden kiliseler yapmaktır.” (Wasburn)
 • Misyonerlik, emperyalizmin mızrak ucudur. Ve küresel sermayenin ordusudur.
 • “Bu vadedilmiş topraklar silahsız bir Haçlı Seferi ile geri alınacaktır. Acıların olduğu yerde misyonerlik için uygun bir fırsat vardır.” (Anna Mellingen-Ünlü Misyoner)
 • “Hıristiyanlığın en büyük ve en muazzam rakibi İslamiyet’tir. Türkiye her konuda en güçlü Müslüman ülkedir. Türkiye’yi önce İslamiyet’ten koparmak ve sonra Hıristiyanlaştırmak için gerekirse 500 yıl bekleyeceğiz.” (White-Merzifon Amerikan Koleji Müdürü)
 • “1904 yılında Osmanlı Topraklarında 465 adet Protestan Misyoner okulu vardı. Katolik rahiplerin 306 ve Katolik rahibelerin 354 okulu var idi. Tam bir sayım yapıldığında 2000 sayısına ulaşabilir.” (Prof. Dr. İlknur Polat Haydaroğlu)
 • “Şu anda Gülen’e bağlı 170 ülkede 2 bin adet okul, geçmişteki misyoner okullarının işini daha tesirli olarak yapmaktadır. Hastalık vücuda en zayıf anında girer” (Prof. Dr. Zeki Aslantürk)

Son derece güçlü olmaya mecburuz. Batı’nın hukuk sistemi halktan ve Hak’tan yana değildir. Hak ve halk düşmanlarından yanadır.

EKÜMENLİK NEDİR? Türkiye Cumhuriyeti yasalarından bağımsız ruhban okulu talep ve gerçekleştirmek, İstanbul’un surları içinde bağımsız Bizans (Vatikan gibi dinî devlet) kurulmasını talep ederek gerçekleştirmektir. Paralel Yapı’nın hain darbesi gerçekleşmiş olsaydı. Bu proje de gündeme gelecekti.

 • “Anadolu bizim kaybolmuş toprağımızdır. Yunan halkı Anadolu’yu geri alma idealinin (Megalo İdea) etrafında birleşmiştir. Yunan Halkı bir gün mutlaka Küçük Asya’ya dönecektir.” (Hristodulos Yunan Ortodoks Kiliseleri Başpiskoposu)…
 • “Bütün dünya hazırlığını din çatışması seviyesine (üzerine) göre kurmuştur. Onların hazırladığı bir alanda dövüşüyorsunuz.” (Mahir Kaynak MİT Eski Müsteşarı)…
 • Para Fonunun (IMF) şartları Sevr Anlaşmasının maddelerinden daha ağırdır.” (Prof. Dr. Toktamış Ateş)…

Binlerce belgeden sadece bir kısmını arz etmeye çalıştım…

Mustafa Necati Özfatura – Türkiye Gazetesi

1. Makale
2. Makale

Reklamlar